TEKLİF ALMAK İÇİN BİZİ ARAYIN.
Trafik Sigortası
Kasko Sigortası
Özel Sağlık Sigortası
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
Konut Sigortası
Dask

Kampanyalar

İş Ortaklarımız

Neden Maslak Sigorta

icon
26 Yıllık Deneyim
icon
Kaliteli Hizmet Anlayışı
icon
Sonuç Odaklı Yaklaşım
logo

Trafik Sigortası

Aracınızın herhangi bir kaza durumunda diğer araçlara ve üçüncü şahıslara verebileceği zararlar için teminat sağlayan ve ruhsat sahibini güvence altına alan zorunlu bir sigorta türüdür.

Trafik kaza oranlarının yüksekliği ve her geçen gün artışını sürdürmesi ile kaza masraflarının yükseldiği göz önünde bulundurulduğunda herkes için zorunlu olan trafik sigortasının yaptırılması, artık bir ihtiyaç ve sorumluluk halini almıştır.

Trafik sigortası; kazaya neden olan araç sahibinin karşı tarafta yarattığı maddi hasarı karşılama amacına hizmet eder. Böylece hatalı tarafı da büyük bir yükten kurtarırken trafikte meydana gelebilecek kaza durumlarında ek teminat olarak eklenebilecek asistans hizmeti sayesinde yol yardım, lastik değişimi, cam değişimi, araç temizlik hizmetleri gibi daha geniş teminatlarla hayatı da kolaylaştırır.

1. Aracınız trafik sigortasına sahip olmadığı durumda trafik kontrolüne girdiğinizde;
 • Yürürlükte olan bir poliçeniz bulunmazsa aracınız bağlanır.
 • Aracınız Trafik Vakfı’na ait araç parkına çekilir.
 • Sigorta yapılana kadar aracınız parkta tutulur ve bu esnada park ücreti işler
 • Sigortanız gecikme cezalı olarak yapıldıktan ve park ücreti, çekici masrafları ve diğer yasal masraflar ödendikten sonra araç parktan çıkarılabilir.
2. Trafik sigortasına sahip olmayan aracınızla kaza yaparsanız;
 • Kaza yerinde polis tutanağı şartı vardır. Sigortasız araç polis tarafından Trafik Vakfı’na ait araç parkına çekilir.
 • Kusur sigortasız araçta ise oluşan maddi hasarın karşılanması, sigortasız araç sahibinin uhdesindedir.
 • Kusuru olmayan aracın kaskosu var ise araç sahibi kendi aracını kaskosu dahilinde tamir ettirir ve kasko şirketi de ödenen rakamı faizi ile birlikte kusurlu araç sahibinden yasal yollar ile rücu eder.
 • Trafik kontrolüne yakalanmadığınız veya kaza yapmadığınız durumda dahi sigortasız aracın satış işlemini gerçekleştiremez ve araç muayene işlemini yaptıramazsınız. Sigorta yaptırılmak istendiği takdirde ise yapılmamış her ay için %5 gecikme zammı uygulanır.

Zorunlu Trafik Sigortası, karşı tarafın hasarını karşılama ve karşı tarafta bulunan kişilerin tedavi ve hastane masraflarını karşılama maddelerini kapsar.

Kasko Sigortası

Kasko hizmeti ile trafikte karşılaşabileceğiniz maddi hasarlı trafik kazalarına karşı aracınızı korurken çekici ve kiralık araç gibi asistan hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz. Ayrıca aracınız yanma, çalınma gibi birçok riske karşı da koruma altına alınır.

Kasko nedir?
Kasko, sigortalı aracın başına gelebilecek yanma, çalınma, hırsızlık, doğal afetler veya kaza gibi her türlü hasara karşı sigortalıyı koruyan bir poliçe türüdür.

 • Aracın kara yolunda veya demir yolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,
 • Araca sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar
 • Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar,
 • Aracın yanması,
 • Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi,
 • Grev, lokavt, halk hareketleri ve terör sonucu oluşan zararlar ile bunların etkilerini azaltmak için yetkili organlar tarafından yapılan müdahalelerde oluşan zararlar,
 • Sel-su baskını zararları,
 • Araçta sigara ve benzeri maddelerin teması sonucu oluşan yangın dışındaki zararlar,
 • Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar,
 • Kemirgen hayvanların araca vereceği zararlar
 • Sıfır yaş araçlarda Yeni Değer Teminatı
 • Hususi (özel otomobil) ve 4 kişiye kadar oturma yeri olan kamyonet türü araçlarda 48 saati geçen onarımlarda ikame araç.

 • Kişisel eşya teminatı
 • Yeni değer klozu
 • Piyasa değer farkı
 • Hasarsızlık koruma
 • Muafiyetsiz cam teminatı
 • Anahtarla çalınma teminatı
 • Poliçe prim koruma

Tüm sigorta şirketleri, araç marka modelleri fabrika çıkışlı hangi özellikleri taşıyor ise teminat altına almaktadır. Aracınıza daha sonradan eklenen aksesuar, elektronik cihaz, aparat vb. objeler, poliçede bildirilmek şartıyla hasar korumasına dahil edilebilmektedir.

Kasko sigortasına eklenebilecek ek teminatlar şu şekilde sıralanabilir:
 • Kişisel eşya teminatı
 • Yeni değer klozu
 • Piyasa değer farkı
 • Hasarsızlık koruma
 • Muafiyetsiz cam teminatı
 • İkame araç teminatı (2 Kaza *15 gün)
 • Anahtarla çalınma teminatı
 • Poliçe prim koruma

 • İlk 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede: %30
 • İkinci 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede: %40
 • Üçüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede: %50
 • Dördüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede: %60

 • Bir yıllık sigorta sürecinde meydana gelebilecek %100 rüculu hasarlarda, en fazla 3 hasara kadar, hasarsızlık indirim hakkı kaybolmaz.
 • Poliçe vadesi süresince bir kereye mahsus olmak üzere radyo-teyp çalınması, cam, far, ayna, sinyal kırılması hasarlarından birinin gerçekleşmesi ve ilaveten en fazla bir tane %100 rüculu hasar olması, ayrıca başka bir hasar olmaması durumunda, hasarsızlık indirimi devam eder.

Devam eder. Yeni araç satın alındığı zaman, zeyilname ile yeni aracın poliçeye dahil edilmesi gerekir. İki araç arasında prim farkı var ise bu fark, sigortalıdan tahsil edilir.

Mevzuata göre araçlara ilişkin mülkiyet değişikliği, ancak noter satışı ile mümkündür. Noter satışı söz konusu olmayan araç için işleten sıfatı değişmez. Her iki tarafın kendi aralarında yapmış olduğu el senedi/sözleşmesi, satan kişinin sorumlu olduğu gerçeğini değiştirmez.

İhtiyari mali sorumluluk sigortası, trafik sigortasının limitlerini aşan kısmını teminat altına alır. Yani motorlu aracın işletilmesi sırasında üçüncü şahıslara verilen zararın trafik sigortası limitlerinin üstünde kalan kısmını, poliçede belirtilen limitler dahilinde karşılar.

Böyle bir durumda alkolün kazaya etkisi araştırılır. Alkol miktarının yasal sınır üzerinde olması halinde kasko dosyasından tazminat ödemesi yapılmaz.

 • Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan ya da bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün zararlar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsamaktadır),
 • Kamu otoritesi tarafından çekilme hali hariç araçta yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar,
 • Poliçede gösterilen aracın, ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
 • Aracın, uyuşturucu madde veya Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde belirlenen seviyenin üzerinde alkollü içki almış kişilerce veya aynı mevzuatta alkollü içki alamayacağı belirtilen kişilerce alkollü içki alınmak suretiyle kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
 • Araca, sigortalı veya fiillerinden sorumlu bulunduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından kasten verilen zararlar ile sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından sigortalı aracın kaçırılması veya çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar
 • Aracın bir hasar veya arıza nedeniyle zorunlu olarak taşınması veya çekilmesi nedeniyle meydana gelen teminat kapsamındaki zararlar hariç olmak üzere, aracın kendi gücü ile girip çıkacağı ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında, kara, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında uğrayacağı zararlar,
 • Aracın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında meydana gelen ve münhasıran aracın istiap haddinin aşılmasından kaynaklanan zararlar,
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.
 • Zorunlu haller (tedavi veya yardım amaçlı sağlık kuruluşuna gitme, can güvenliği nedeniyle uzaklaşma vb.) hariç olmak üzere bu maddenin 5.4 ve 5.5 nolu bentlerdeki ihlaller nedeniyle, sürücünün kimliğinin tespit edilmesini engellemek için kaza yerinden ayrılması.
logo
logo

Kasko Sigortası

Kasko hizmeti ile trafikte karşılaşabileceğiniz maddi hasarlı trafik kazalarına karşı aracınızı korurken çekici ve kiralık araç gibi asistan hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz. Ayrıca aracınız yanma, çalınma gibi birçok riske karşı da koruma altına alınır.

Kasko nedir?
Kasko, sigortalı aracın başına gelebilecek yanma, çalınma, hırsızlık, doğal afetler veya kaza gibi her türlü hasara karşı sigortalıyı koruyan bir poliçe türüdür.

 • Aracın kara yolunda veya demir yolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,
 • Araca sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar
 • Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar,
 • Aracın yanması,
 • Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi,
 • Grev, lokavt, halk hareketleri ve terör sonucu oluşan zararlar ile bunların etkilerini azaltmak için yetkili organlar tarafından yapılan müdahalelerde oluşan zararlar,
 • Sel-su baskını zararları,
 • Araçta sigara ve benzeri maddelerin teması sonucu oluşan yangın dışındaki zararlar,
 • Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar,
 • Kemirgen hayvanların araca vereceği zararlar
 • Sıfır yaş araçlarda Yeni Değer Teminatı
 • Hususi (özel otomobil) ve 4 kişiye kadar oturma yeri olan kamyonet türü araçlarda 48 saati geçen onarımlarda ikame araç.

 • Kişisel eşya teminatı
 • Yeni değer klozu
 • Piyasa değer farkı
 • Hasarsızlık koruma
 • Muafiyetsiz cam teminatı
 • Anahtarla çalınma teminatı
 • Poliçe prim koruma

Tüm sigorta şirketleri, araç marka modelleri fabrika çıkışlı hangi özellikleri taşıyor ise teminat altına almaktadır. Aracınıza daha sonradan eklenen aksesuar, elektronik cihaz, aparat vb. objeler, poliçede bildirilmek şartıyla hasar korumasına dahil edilebilmektedir.

Kasko sigortasına eklenebilecek ek teminatlar şu şekilde sıralanabilir:
 • Kişisel eşya teminatı
 • Yeni değer klozu
 • Piyasa değer farkı
 • Hasarsızlık koruma
 • Muafiyetsiz cam teminatı
 • İkame araç teminatı (2 Kaza *15 gün)
 • Anahtarla çalınma teminatı
 • Poliçe prim koruma

 • İlk 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede: %30
 • İkinci 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede: %40
 • Üçüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede: %50
 • Dördüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede: %60

 • Bir yıllık sigorta sürecinde meydana gelebilecek %100 rüculu hasarlarda, en fazla 3 hasara kadar, hasarsızlık indirim hakkı kaybolmaz.
 • Poliçe vadesi süresince bir kereye mahsus olmak üzere radyo-teyp çalınması, cam, far, ayna, sinyal kırılması hasarlarından birinin gerçekleşmesi ve ilaveten en fazla bir tane %100 rüculu hasar olması, ayrıca başka bir hasar olmaması durumunda, hasarsızlık indirimi devam eder.

Devam eder. Yeni araç satın alındığı zaman, zeyilname ile yeni aracın poliçeye dahil edilmesi gerekir. İki araç arasında prim farkı var ise bu fark, sigortalıdan tahsil edilir.

Mevzuata göre araçlara ilişkin mülkiyet değişikliği, ancak noter satışı ile mümkündür. Noter satışı söz konusu olmayan araç için işleten sıfatı değişmez. Her iki tarafın kendi aralarında yapmış olduğu el senedi/sözleşmesi, satan kişinin sorumlu olduğu gerçeğini değiştirmez.

İhtiyari mali sorumluluk sigortası, trafik sigortasının limitlerini aşan kısmını teminat altına alır. Yani motorlu aracın işletilmesi sırasında üçüncü şahıslara verilen zararın trafik sigortası limitlerinin üstünde kalan kısmını, poliçede belirtilen limitler dahilinde karşılar.

Böyle bir durumda alkolün kazaya etkisi araştırılır. Alkol miktarının yasal sınır üzerinde olması halinde kasko dosyasından tazminat ödemesi yapılmaz.

 • Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan ya da bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün zararlar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsamaktadır),
 • Kamu otoritesi tarafından çekilme hali hariç araçta yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar,
 • Poliçede gösterilen aracın, ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
 • Aracın, uyuşturucu madde veya Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde belirlenen seviyenin üzerinde alkollü içki almış kişilerce veya aynı mevzuatta alkollü içki alamayacağı belirtilen kişilerce alkollü içki alınmak suretiyle kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
 • Araca, sigortalı veya fiillerinden sorumlu bulunduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından kasten verilen zararlar ile sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından sigortalı aracın kaçırılması veya çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar
 • Aracın bir hasar veya arıza nedeniyle zorunlu olarak taşınması veya çekilmesi nedeniyle meydana gelen teminat kapsamındaki zararlar hariç olmak üzere, aracın kendi gücü ile girip çıkacağı ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında, kara, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında uğrayacağı zararlar,
 • Aracın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında meydana gelen ve münhasıran aracın istiap haddinin aşılmasından kaynaklanan zararlar,
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.
 • Zorunlu haller (tedavi veya yardım amaçlı sağlık kuruluşuna gitme, can güvenliği nedeniyle uzaklaşma vb.) hariç olmak üzere bu maddenin 5.4 ve 5.5 nolu bentlerdeki ihlaller nedeniyle, sürücünün kimliğinin tespit edilmesini engellemek için kaza yerinden ayrılması.
logo

Özel Sağlık Sigortası

Özel sağlık sigortası, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları durumunda tedavileri için gereken masrafları ile varsa gündelik tazminatları, genel şartlarla beraber özel şartlar kapsamında yazılı meblağlara kadar karşılar. Özel Sağlık Sigortası, sigortalılara hastane ve doktor seçme özgürlüğü tanır. Bu noktada seçilen poliçenin ihtiyaçlara uygun ve doğru teminat kapsamında olması büyük önem taşımaktadır.

Özel sağlık poliçelerinde yatarak tedavi, ayakta tedavi, doğum, diş ve gözlük ve ek hizmetler gibi farklı modüller bulunur. İhtiyaç duyacağınız kişiye özel kapsamları, limit ve katılım payı oranını seçerek özel sağlık sigortanızı şekillendirebilirsiniz:
  Yatarak Tedavi
 • Ameliyatlar
 • Oda ve Yemek Masrafları
 • Refakatçi Masrafları
 • Ameliyatsız Yatışlar
 • Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz tedavi ve tetkikleri
 • Küçük cerrahi operasyonlar ve tıbbi gözlem
 • Mamografi ve PSA
 • Trafik kazası sonucu diş tedavisi
 • Ferdi kaza
 • Evde bakım
 • Ameliyat sonrası fizik tedavi
 • Yapay uzuv
  Ayakta Tedavi
 • Doktor muayenesi
 • İlaç ve aşılar
 • Fizik tedavi ve rehabilitasyon
 • Laboratuvar tetkikleri ve ileri tanı yöntemleri
  Doğum
 • Normal doğum, sezaryen
 • Gebelik rutin kontrolleri
 • Yenidoğan paketi
  Diş ve Gözlük
 • Diş muayenesi
 • Diş tedavisi
 • Gözlük, lens
  Ek Hizmetler
 • Check Up hizmeti
 • Prestij paket (İkinci Görüş, Hastanede Özel Hizmetler, Yatarak Tedavi Sonrası Eve Nakil)
 • Gündelik ameliyat teminatı
 • Hastalık tazminatı teminatı

Özel sağlık sigortasına hak kazanmak için yaş aralığı 18-64’tür. Ancak kimlerin özel sağlık sigortası yaptırıp yaptıramayacağı, risk değerlendirmesine göre belli olacaktır ve bu değerlendirme sonucuna göre prim, teminat ve istisnalar belirlenir. Ayrıca 15 gününü tamamlamış bebekler için de özel sağlık sigortaları yapılabilmektedir.

Birçok sigorta türünde olduğu gibi özel sağlık sigortalarında da poliçe süresi 1 yıldır.
Sigortacının yenilemeye ilişkin risk değerlendirmesi yapma, poliçeyi otomatik yenileme veya yenilememe hakkı saklı olmakla birlikte, yenilemenin bitiş tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde yapılması gereklidir. Aksi halde sigortacının, yeni poliçe tanzim edilene kadar geçen sürede oluşan riskleri teminat altına almaması ve yenileme haklarının geçerliliğini kaldırması hakları saklıdır. Sigorta, sigortalı “ömür boyu yenileme garantisi” hakkını kazanana kadar her yenileme döneminde risk değerlendirmesi yapar. Bu değerlendirme sonucunda poliçeyi aynı koşullarla yenileyebileceği gibi istisna ve/veya ek prim uygulayarak yenileyebilir veya yenilememe kararı verebilir.

Sigorta, sigortalının özel sağlık sigortası poliçesini 3 yıl boyunca kesintisiz olarak devam ettirmesi ve 3 yıl içindeki rahatsızlıklarının risk değerlenmesini baz alarak ömür boyu yenileme garantisi hakkını değerlendirir. Bu değerlendirmede, sigortalının maruz kaldığı tüm hastalık/rahatsızlıklarını sigortacıya bildirmiş olduğu varsayımıyla (bildirmiş olsun veya olmasın) uygun bulunanlara ömür boyu yenileme garantisi verir. Herhangi bir ek prim veya istisna uygulamadan özel sağlık sigortalarında “ömür boyu yenileme garantisi” verebileceği gibi varsa mevcut istisna ve/veya hastalık ek primleri tekrar değerlendirebilir, “ömür boyu yenileme garantisi” hakkını kazanma tarihinden önce oluşan riskler için hastalık ek primi ve/veya istisna uygulamak suretiyle “ömür boyu yenileme garantisi” hakkı verebilir, ömür boyu yenileme garantisini vermeyip her yenileme döneminde risk değerlendirmesi yapabilir. Özel sağlık sigortalarında “ömür boyu yenileme garantisi” hakkı kazanıldıktan sonra sigortalı/sigorta ettiren talebi olmadıkça teminat limitleri azaltılamaz, ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklarından ötürü teminat kapsamı daraltılamaz, sigortalının katılım payı artırılamaz, sigortalı aleyhine özel ve teknik şartlarda değişiklik yapılamaz.

Teminat değişiklik talebi olmadığı sürece sigortalının bu hakkı kazanmasından sonra ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklarından dolayı hastalık ek primi, istisnası uygulanamaz. Ayrıca “ömür boyu yenileme garantisi” bulunan yenileme poliçelerine tazminat ek primi uygulanmaz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile bütçenize uygun primlerle anlaşmalı sağlık kurumlarında sağlık hizmeti almanın ayrıcalığına sahip olabilirsiniz!

SGK ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarında Genel Sağlık Sigortası kapsamında alınan sağlık hizmetleri için sigortalılardan alınacak ilave ücretleri karşılayan sağlık sigortasıdır. Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sayesinde SGK ve sigorta ile anlaşmalı özel hastanelerde, muayene, tetkik ve tedavi giderleriniz için fark ücreti ödemez, sigorta güvencesi altında sağlık hizmeti alabilirsiniz.

0-80 yaş arası SGK’lı olan herkes, tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanabilir. Buradaki ön koşul SGK’nın aktif olmasıdır.

 • Özel hastanelerde SGK tarafından bir kısmı karşılanan muayene, tetkik ve tedavi masrafları için ödenmesi gereken fark tutarı, poliçenizde belirtilen koşullar dahilinde karşılanır. Siz de kaza veya hastalık durumunda masrafları sorun etmeden güvenle tedavi sürecinizi tamamlayabilirsiniz.
 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında sadece yatışlı tedavi teminatlarını tercih edebileceğiniz gibi yatışlı + yatışsız tedavi teminatlarını içeren poliçemizi de tercih edebilirsiniz.
 • Tamamlayıcı sağlık sigortasında, gittiğiniz özel hastaneye yalnızca 15 TL’lik katılım payı ücreti ödersiniz. Kalan tüm masraflar sigorta şirketiniz tarafından karşılanır.

Birçok sigorta türünde olduğu gibi tamamlayıcı sağlık sigortalarında da poliçe süresi 1 yıldır.

Sigortacının yenilemeye ilişkin risk değerlendirmesi yapma, poliçeyi otomatik yenileme veya yenilememe hakkı saklı olmakla birlikte yenilemenin bitiş tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde yapılması gereklidir. Aksi halde sigortacının, yeni poliçe tanzim edilene kadar geçen sürede oluşan riskleri teminat altına almaması ve yenileme haklarının geçerliliğini kaldırması hakları saklıdır. Sigorta, sigortalı “ömür boyu yenileme garantisi” hakkını kazanana kadar her yenileme döneminde risk değerlendirmesi yapar. Bu değerlendirme sonucunda poliçeyi aynı koşullarla yenileyebileceği gibi, istisna ve/veya ek prim uygulayarak yenileyebilir veya yenilememe kararı verebilir. Sigorta, sigortalının tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesini 3 yıl boyunca kesintisiz olarak devam ettirmesi ve 3 yıl içindeki rahatsızlıklarının risk değerlenmesini baz alarak, ömür boyu yenileme garantisi hakkını değerlendirir. Bu değerlendirmede, sigortalının maruz kaldığı tüm hastalık/rahatsızlıklarını sigortaya bildirmiş olduğu varsayımıyla (bildirmiş olsun veya olmasın) uygun bulunanlara ömür boyu yenileme garantisi verir.

Herhangi bir ek prim veya istisna uygulamadan tamamlayıcı sağlık sigortalarında “ömür boyu yenileme garantisi” verebileceği gibi, varsa mevcut istisna ve/veya hastalık ek primleri tekrar değerlendirebilir, “ömür boyu yenileme garantisi” hakkını kazanma tarihinden önce oluşan riskler için hastalık ek primi ve/veya istisna uygulamak suretiyle “ömür boyu yenileme garantisi” hakkı verebilir, ömür boyu yenileme garantisini vermeyip her yenileme döneminde risk değerlendirmesi yapabilir. Tamamlayıcı sağlık sigortalarında “ömür boyu yenileme garantisi” hakkı kazanıldıktan sonra sigortalı/sigorta ettiren talebi olmadıkça teminat limitleri azaltılamaz, ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklarından ötürü teminat kapsamı daraltılamaz, sigortalının katılım payı artırılamaz, sigortalı aleyhine özel ve teknik şartlarda değişiklik yapılamaz. Teminat değişiklik talebi olmadığı sürece sigortalının bu hakkı kazanmasından sonra ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklarından dolayı hastalık ek primi, istisnası uygulanamaz. Ayrıca “ömür boyu yenileme garantisi” bulunan yenileme poliçelerine tazminat ek primi uygulanmaz.
logo
logo

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile bütçenize uygun primlerle anlaşmalı sağlık kurumlarında sağlık hizmeti almanın ayrıcalığına sahip olabilirsiniz!

SGK ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarında Genel Sağlık Sigortası kapsamında alınan sağlık hizmetleri için sigortalılardan alınacak ilave ücretleri karşılayan sağlık sigortasıdır. Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sayesinde SGK ve sigorta ile anlaşmalı özel hastanelerde, muayene, tetkik ve tedavi giderleriniz için fark ücreti ödemez, sigorta güvencesi altında sağlık hizmeti alabilirsiniz.

0-80 yaş arası SGK’lı olan herkes, tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanabilir. Buradaki ön koşul SGK’nın aktif olmasıdır.

 • Özel hastanelerde SGK tarafından bir kısmı karşılanan muayene, tetkik ve tedavi masrafları için ödenmesi gereken fark tutarı, poliçenizde belirtilen koşullar dahilinde karşılanır. Siz de kaza veya hastalık durumunda masrafları sorun etmeden güvenle tedavi sürecinizi tamamlayabilirsiniz.
 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında sadece yatışlı tedavi teminatlarını tercih edebileceğiniz gibi yatışlı + yatışsız tedavi teminatlarını içeren poliçemizi de tercih edebilirsiniz.
 • Tamamlayıcı sağlık sigortasında, gittiğiniz özel hastaneye yalnızca 15 TL’lik katılım payı ücreti ödersiniz. Kalan tüm masraflar sigorta şirketiniz tarafından karşılanır.

Birçok sigorta türünde olduğu gibi tamamlayıcı sağlık sigortalarında da poliçe süresi 1 yıldır.

Sigortacının yenilemeye ilişkin risk değerlendirmesi yapma, poliçeyi otomatik yenileme veya yenilememe hakkı saklı olmakla birlikte yenilemenin bitiş tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde yapılması gereklidir. Aksi halde sigortacının, yeni poliçe tanzim edilene kadar geçen sürede oluşan riskleri teminat altına almaması ve yenileme haklarının geçerliliğini kaldırması hakları saklıdır. Sigorta, sigortalı “ömür boyu yenileme garantisi” hakkını kazanana kadar her yenileme döneminde risk değerlendirmesi yapar. Bu değerlendirme sonucunda poliçeyi aynı koşullarla yenileyebileceği gibi, istisna ve/veya ek prim uygulayarak yenileyebilir veya yenilememe kararı verebilir. Sigorta, sigortalının tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesini 3 yıl boyunca kesintisiz olarak devam ettirmesi ve 3 yıl içindeki rahatsızlıklarının risk değerlenmesini baz alarak, ömür boyu yenileme garantisi hakkını değerlendirir. Bu değerlendirmede, sigortalının maruz kaldığı tüm hastalık/rahatsızlıklarını sigortaya bildirmiş olduğu varsayımıyla (bildirmiş olsun veya olmasın) uygun bulunanlara ömür boyu yenileme garantisi verir.

Herhangi bir ek prim veya istisna uygulamadan tamamlayıcı sağlık sigortalarında “ömür boyu yenileme garantisi” verebileceği gibi, varsa mevcut istisna ve/veya hastalık ek primleri tekrar değerlendirebilir, “ömür boyu yenileme garantisi” hakkını kazanma tarihinden önce oluşan riskler için hastalık ek primi ve/veya istisna uygulamak suretiyle “ömür boyu yenileme garantisi” hakkı verebilir, ömür boyu yenileme garantisini vermeyip her yenileme döneminde risk değerlendirmesi yapabilir. Tamamlayıcı sağlık sigortalarında “ömür boyu yenileme garantisi” hakkı kazanıldıktan sonra sigortalı/sigorta ettiren talebi olmadıkça teminat limitleri azaltılamaz, ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklarından ötürü teminat kapsamı daraltılamaz, sigortalının katılım payı artırılamaz, sigortalı aleyhine özel ve teknik şartlarda değişiklik yapılamaz. Teminat değişiklik talebi olmadığı sürece sigortalının bu hakkı kazanmasından sonra ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklarından dolayı hastalık ek primi, istisnası uygulanamaz. Ayrıca “ömür boyu yenileme garantisi” bulunan yenileme poliçelerine tazminat ek primi uygulanmaz.
logo

Konut Sigortası

Konut sigortası, evinizi ve içindeki eşyaları yangından hırsızlığa, depremden su baskınına kadar birçok riske karşı koruma altına alan oldukça geniş kapsamlı ve kişiye özel bir sigorta türüdür.
Evin oturulmaz hale gelmesi durumunda kiracı taşınmak zorunda kalabilir, bu durumda ev sahibi kira gelirinden mahrum olabilir. Taşınma ve enkaz kaldırma giderleri de büyük bir yük oluşturabilir. Konut sigortası, bu gibi durumlarda hayatınızı önemli ölçüde kolaylaştırır.

Poliçeniz ile konutunuzda karşılaşabileceğiniz riskleri teminat altına alarak ortaya çıkabilecek maddi kayıpları en aza indirebilirsiniz. Ayrıca ev ve evin içindeki eşyaların yanı sıra evde yaşayanlar ile sorumluluklarını da teminat altına alabilirsiniz.

Konut sigortası; bina, ev eşyası, değerli eşya, misafir eşyası, nakit para ve kıymetli evrak, yangın, yıldırım, infilak, sel, su baskını, fırtına, yer kayması, dolu, deprem, grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör olayları, dahili su, duman, kar ağırlığı, kara/hava/deniz taşıtı çarpması, hırsızlık durumlarını kapsar.

Deprem sigortası (DASK), deprem ve sonucunda meydana gelebilecek yangın, infilak gibi zararlara karşı maddi kayıpları karşılamak amacıyla zorunlu olarak yaptırılır. Konut sigortası ise hem deprem kaynaklı bir hasar olması halinde DASK poliçesinin limitini aşan hasarlar için devreye girerek kaybı tamamlamak hem de sağladığı diğer teminatlarla konutu güvence altına alır.

Deprem Sigortası (DASK)

Deprem sigortası, depremin neden olabileceği ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak ve yer kaymasının doğrudan yol açacağı maddi zararları, poliçede belirtilen limitler dahilinde nakit olarak karşılayan zorunlu bir sigorta türüdür.
logo
logo

Deprem Sigortası (DASK)

Deprem sigortası, depremin neden olabileceği ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak ve yer kaymasının doğrudan yol açacağı maddi zararları, poliçede belirtilen limitler dahilinde nakit olarak karşılayan zorunlu bir sigorta türüdür.

İletişim Formu

6698 Sayılı Kanun düzenlenmesi uyarınca kişisel verilerimin nasıl korunacağına ve işleneceğine dair aydınlatma metni ile Tanoto tarafından aydınlatıldım ve kişisel verilerimin bu kapsamda işlenmesi ve korunması ile 6563 Sayılı Kanun kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyorum.